DIGITALNA SERIJA #1: REGIONALIZACIJA- JAČANJE EKONOMIJE REGIONA

Zatvaranje infrastrukturnog jaza i regionalno povezivanje tržišta – kako bi se JAČALA EKONOMIJA REGIONA i poboljšala poslovna klima za kompanije iz regiona i investitore iz celog sveta, potrebno je stvoriti predvidivo poslovno okruženje, poboljšati saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, ojačati privatni sektor, primarno mala i srednja preduzeća, kao i podržati privredu da se digitalno transformiše i pređe na digitalno poslovanje.

Sa druge strane izvozu preti da nastavi sa padom zbog recesije EU. EU će se primarno fokusirati na sopstena tržišta i resurse. Preduslov za manje poreske namete koje nam predstoje u izvozu već krajem godine je strateška odluka kao i prelazak na ZELENU EKONOMIJU koja bi ujedno podigla vrednosti regiona i povećala investicije. Kako privatna potrošnja čini oko 67% BDPa, fokus je prvenstveno na Privatnom sektoru i to kroz PRIVREDNI RAST kako bi postigli rast zaposlenosti. Ubrzanjem DIGITALNE TRANSFORMACIJE, kroz automatizacije procesa, razmenu podataka i komercijalizaciju proizvoda možemo doprineti razvoju atmosfere za rast inovacija i preduzetništva.

Ekonomska politika u narednom periodu se mora pridržavati puta koji podrazumeva da se rast dominantno bazira na investicijama i izvozu, rastu privatne potrošnje.  Vreme je sada presudan faktor za preuzimanje prednosti za naše tržište, donošenjem strateških odluka za rast održive ekonomije.

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

Marko Čadež

Predsednik Privredne komore Srbije

Dubravka Negre

Šefica regionalne kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan

Aleksandar Senić

Direktor Sektora za izgradnju Koridori Srbije

Dragan Ršumović

Direktor Strabag d.o.o. Beograd

Amar Jajetović

Trade Manager, Sarajevski kiseljak

Marko Milanković

Menadžer korporativnih komunikacija Nelt grupe

Nenad Đurđević

Savetnik Predsednika PKS

Milan Maksimović

Izvršni direktor za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, Infrastruktura železnice Srbije

Toplica Spasojević

Predsednik ITM Sistem

Slavoljub Tubić

Pomoćnik v.d. direktora JP „Puteva Srbije”

10:25 AM – 10:30 AM

OTVARANJE RE-SET SUMMIT

10:30 AM – 11:30 AM

PANEL 1: WB6 ZAJEDNIČKO REGIONALNO TRŽIŠTE

Zajedničko regionalno tržište zapadnobalkanske šestorke / Regionalni privredni razvoj – usklađivanje sistema između zemalja članica / Rast investicija u jedinstveno investiciono područje / Šta građanima donosi “mali šengen”

11:40 AM – 12:40 PM

PANEL 2: INFRASTRUKTURNA POVEZANOST SA REGIONOM

Preduslov za regionalno povezivanje/ Retrospektiva -Investicije do 2020. i završene deonice / Važni koridori povezivanja / Obnova puteva od 2021. / Međunarodni transport i nove prilike / Ulaganja od 2021. u transportnu i železničku infrastrukturu resursa

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI