RAZVOJ ZDRAVSTVENOG SISTEMA U SRBIJI

14:00 PM – 15:00 PM

PANEL 1: ZNAČAJ INOVACIJA U ZDRAVSTVU

Inovacioni motor: Inovativni lekovi / Primena inovativnih lekova / Trendovi u inovativnim metodama lečenja Saradnja: Gde je Srbija sa primenom inovativnih lekova u odnosu na Evropu / Ulaganje države u inovativne lekove / Perspektiva novih rešenja u zdravstvu i unapređenje regulatornog okvira / Pristup Inovativnim modelima u istraživanju i lečenju

15:10 PM – 16:10 PM

PANEL 2: DIGITALIZACIJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA

Zdravstveni sistem: Digitalizacija sistema / Benefiti digitalizacije u zdravstvu Tehnologija: Primeri i vrednosti razvijene tehnologije kod nas-Brzina reagovanja, preciznija dijagnostika, brža razmena informacija umnogome pomaže zdravstvenim radnicima u dodatnom zalaganju za opšte dobro

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

Dr Davorin Radosavljević

Direktor Klinike za medikalnu onkologiju IORS

Filip Žorić

Direktor Novartis Oncology za Srbiju

Vukašin Radulović

Suosnivač kompanije Heliant

Aleksandar Tripković

Komercijalni direktor AstraZeneca za Zapadni Balkan

Dejan Kovačević

Savetnik za digitalno zdravstvo pri Kabinetu predsednika Vlade

Bojan Trkulja

Izvršni direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova INOVIA

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI