BUDUĆNOST TEHNOLOŠKO UNAPREĐENOG ZDRAVSTVA NA PRAGU

10:00 AM – 10:00 AM

PANEL 1: BRZINE REAKCIJE KOJE NE POZNAJU VREME, MESTO I GRANICU

Koliko tehnologija može da nam pomogne u brzini reagovanja na različite nove viruse. Da li tehnologija može da zameni zdrav odnos lekara i čoveka? / Brzina reagovanja, preciznija dijagnostika, brža razmena informacija umnogome pomaže zdravstvenim radnicima u dodatnom zalaganju za opšte dobro

11:05 AM – 12:05 PM

PANEL 2: TEHNOLOGIJA U FARMAKOLOGIJI I ZDRAVSTVU

Primeri i vrednosti razvijene tehnologije kod nas. Farmakologija kao izazov u primeni 3D i AI tehnologije u razvoju novih proizvoda. / Saradnja univerziteta i naučnih parkova sa zdravstvom: Mladi i AI tehnološki izumi koje ne treba propustiti / Perspektiva novih rešenja u zdravstvu i ekonomska vrednost unapređenja našeg zdravstva

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI