DVODNEVNA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA: 

SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – MODELI I PRAKSE NA MEĐUNARODNOM I NACIONALNOM NIVOU

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“ koji finansira Evropska unija, i u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Fakultetom bezbednosti Univerziteta u Beogradu organizuje dvodnevnu konferenciju o konceptima i praksama upravljanja rizicima od katastrofa na međunarodnom I nacionalnom nivou.

Konferencija će se održati 13. i 14. oktobra 2022. godine sa početkom u 9.00 časova u hotelu “Mona plaza”, konferencijska sala Donji Dorćol.

Konferencija će okupiti predstavnike akademske i međunarodne zajednice, nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou iz evropskih zemalja sa ciljem razmene znanja i iskustava u oblastima od značaja za smanjenje rizika od katastrofa i sagledati njihovu implikaciju na živote i zdravlje ljudi, privredni razvoj, infrastrukturu, zaštitu životne sredine, društvenu stabilnost i sveukupni razvojni potencijal zemlje.

Tokom konferencije će biti predstavljen i nacionalni Registar rizika od katastrofa: interaktivna, geografsko-informaciona baza podataka o rizicima za teritoriju Republike Srbije.

EU za Srbiju OTPORNU NA KATASTROFE

13. i 14.10.2022.
SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA – MODELI I PRAKSE NA MEĐUNARODNOM I NACIONALNOM NIVOU

EU ZA SRBIJU OTPORNU NA KATASTROFEProjekat “EU za civilnu zaštitu i jačanje otpornosti na katastrofe u Republici Srbiji” donacija je Evropske Unije u vrednosti od 14.1 miliona evra u realizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) zajedno sa direktnim korisnicima projekta Ministarstvom unutrašnjih poslova – Sektorom za vanredne situacije, Ministarstvom zdravlja, Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, Republičkim geodetskim zavodom, Gorskom službom spasavanja Srbije.

KAKO DA DRUŠTVO UČINIMO OTPORNIM NA KATASTROFE?

Katastrofe utiču na živote ljudi, kao i na ekonomsku stabilnost, zaštitu životne sredine, smanjuju razvojni potencijal zemlje, i predstavljaju rizik po ekonomsku I društvenu stabilnost. INFORM globalni indeks ugroženosti sa ocenom 3,5 svrstava Srbiju u grupu zemalja srednjeg rizika i prilične stabilnosti. Iako primenjena INFORM metodologija procenjuje osetljivost Srbije kao umereno nisku, ipak prepoznaje institucionalne I  upravljačke nedostatke (ocenjene sa 5,2), kao i nedostatke u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (5,7) koji imaju podrivajući uticaj na sveobuhvatnu sposobnost odgovora na katastrofe.
Glavni izazovi sistema smanjivanja rizika od katastrofa i upravljanja kriznim situacijama u Srbiji su fragmentiranost institucionalnog okvira i procedura, ali i nedovoljni kapaciteti na centralnom i lokalnom nivou za adekvatnu prevenciju, spremnost i odgovor na potrebe koje se tiču smanjenja rizika od katastrofa, kako lokalnih zajednica, tako I celokupnog stanovništva.

KAKO?

Doprinos smanjenju ranjivosti na katastrofe i povećanju otpornosti zemlje na klimatske promene kroz:

  • Unapređenje kapaciteta za spremnost i reagovanje u vanrednim događajima na nacionalnom i lokalnom nivou kroz jačanje infrastrukturnih i ljudskih kapaciteta;
  • Unapređenje koordinacije između institucija na horizontalnom i vertikalnom nivou i ojačati tehničke i operativne kapacitete;
  • Unaređenje međusektorske koordinacije I omogućavanje bržeg, boljeg koordinisanog i efektivnijijeg odgovora na prirodne katastrofe Ii katastrofe izazvane ljudskim faktorom.

NOVO! REGISTAR RIZIKA! 

Registar rizika, interaktivna, elektronska, geografsko-informaciona baza podataka za teritoriju Republike Srbije.

This site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the implementing party , and do not necessarily reflect the views of the European Union.© Copyright 2019

PRIJAVI SE ZA KONFERENCIJU