RE-SET-SUMMIT 2021.

RE-SET SUMMIT 2021.

RE-SET je krenuo kako na globalnom , tako i na nacionalnom nivou. Živimo u vremenu u kome se mnoge institucije našeg sistema dovode u pitanje. Novac je samo jedan deo društvenog ugovora, ali deo koji se do sada nije dovodio u pitanje. Društveni ugovor koji je u pozadini monetarnog sistema nije više jasan ni u potpunosti prihvaćen.

Na prvom RE-SET SUMMIT 2020, ukazali smo na Ekonomske uticaje u Srbiji I Zapadnom Balkanu, na važnost Obrazovanja I Zdravsta u cilju Održive buducnosti.

Nakon 15 dana dijaloga, usledio je veliki zaključak da imamo prilike za promenu, ali u ovom procesu moramo delovati zajedno, imati pre svega političku volju, institucionalnu, privrednu i najvažnije društvenu kako bi svaki čovek ostvario svoja prava na život.

RE-SET SUMMIT 2020. , 27.11.2020. – Francoise Jacob, stalna koordinatorka UN u Srbiji

 

Osnovna definicija održivog razvoja društva: Ostvarivanje potreba postojeće generacije, a da ne limitiramo mogućnosti budućih generacija. Jer održivi razvoj podrazumeva sve ljude. Trenutno koristimo prirodne resurse i živimo stvarajući otpad i zagađenja kao da imamo 1.75 planete, a imamo samo 1 planetu. Dok uvećavamo globalno bogatstvo, javlja se sve veća nejednakost u društvu, značajno izražena u doba COVID19. Gledajući sa finansijske strane, u 1980., top 1% populacije je dobijao 16% ukupnog svetskog prihoda, a sada dobijaju 20%, dok 50% stanovništva u donjoj granici, deli samo 10% totalog svetskog prihoda. Imamo još dosta posla da uradimo koristeći ciljeve 2030. … Ali živimo u izazovnim vremenima gde zajedno možemo da napravimo promene…“

Postojanje velikog polariteta i nerazumevanja, gubimo iz vida da se svi zalažemo za jedan cilj, a to je DRUŠTVENI PROGRES na jedan ili drugi način. Da bismo dosli do toga, sistem u kome živimo mora da podnesu velike promene. Ovo zahteva jednu vrstu odgovornosti svakog od nas, ne samo javnog i privatnog sektora. Možda i najveću ulogu u ovom procesu predstavlja pojedinac.

Kako bismo bili u korak sa globalnim promenama i pravovremeno informisali i uključili svakog pojedinca, kao i uvek Adria Media Group nastavlja serijal RE-SET SUMMIT. Traženje nove vrednosti će biti naš zadatak. Tražićemo odgovore u ekonomskom sistemu- temelju krize, kontraverznim temama ciljamo u centar promene sistema, tražićemo odgovore kroz dijaloge koji doprinose stvaranju novog odgovornog društvenog ugovora i pratićemo i podržati sve inicijative koje vode formiranju prava na život.

Tokom 2021. da bismo došli do novog društvenog ugovora i ostvarili PROGRES ka zajedničkom cilju u svim sferama naših života ne zapostavljajući nikoga, oslanjaćemo se i dalje na tri najvažnije tačke: prvenstveno EKONOMIJA, a gde OBRAZOVANJE i ZDRAVSTVO stavljamo u sam vrh komunikacije kao motora održive razvoja celog društva u velikoj utakmici koja nam predstoji od ove godine.

PRIJAVI SE ZA KONFERENCIJU