KULTURA-VODILJA ILI EKONOMIJA

10:00 AM – 11:00 AM

PANEL 1: LEPŠI JE ŽIVOT SA KULTUROM

Strategija kulture 2021.-2025.: obnova ili ulaganje. Dostupnost opšteg kulturnog nasleđa svim ljudima u Srbiji. Plan za implementaciju razvoja. / Već duže vreme nedostaje znatno ulaganje u kulturu, koje ima posledice I na društveni razvoj kroz dijalog, razmenu I kreativnost / Mediji I njihov značaj u razvijanju kulture

11:05 AM – 12:05 PM

PANEL 2: KREATIVNE INDUSTRIJE-KREATIVNA EKONOMIJA

Da li je kultura opšte dobro ili ekonomski opravdana. Kako vrednost novca može da utiče na vrednost stvaralaštva? / Novi pravci u kulturnoj kreaciji, stvoreni razvojem novih tehnologija / Poslovni inkubator za kreativnu ekonomiju

12:10 PM – 13:10 PM

PANEL 3: EVROPSKA PRESTONICA KULTURE

Priprema i sadržaj Novi Sad Evropska prestonica kulture 2022.

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI