NAUKA I MLADI, KREIRAJU DRUŠTVENI PROGRES

10:00 AM – 11:00 AM

PANEL 1: RAZVOJ NAUKE I POTENCIJALI

Ulaganja u razvoj nauke u različitim oblastima od 2019. Gde Vlada od ove godine, povećava budžet. Koji je pravac I strategija za razvoj potencijala nauke? / Nauka I naučna dostignuća sada neophodna za dalji ekonomski razvoj industrija I bili u “rame uz rame” sa ostalim zemljama

11:05 AM – 12:05 PM

PANEL 2: NAUČNI HUBOVI-OKUPLJAMO SE OKO ISTIH STVARI KAKO BI PROMENILI PRAVILA IGRE

Razmena, timski rad I nove tehnologije / Vizija o promeni društvenog standarda / Tehnologije koje su na raspolaganju I ulaganje Fondova I kompanija u naučne hubove / Kako saradnja privatnog sektora I naučnih hubova deluje na samu ekonomiju

12:10 PM – 13:10 PM

PANEL 3: NAŠI NAUČNICI O PRIMENI NAUKE I RAZVOJU

Projekti koji su doprineli društvenom progresu kod nas I u svetu / Važnost istrajnosti u kreiranju inovativnog I preduzetničkog duha u nauci

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI