ODRŽIVA BUDUĆNOST 2022 - ŽIVOT ISPRED NAS

NOVI DRUŠTVENI UGOVOR SMO MI”


EKONOMIJA: NOVI DRUŠTVENI UGOVOR-KOJA DRUŠTVENA KLIMA MORA POSTOJATI?

10:00 AM – 11:00 AM

PANEL 1: ZELENA I SLOBODNA EKONOMIJA

Kao potpisnci, usklađeni I obavezani sa Pariskim sporazumom I zajedno delujemo kao cilju. / Podstaći rast I konkurentnost svih aktera na slobodnom inovativnom tržištu I kreirati atmosferu novih cirkularnih modela poslovnog razvoja / Digitalizacija I tehnologija primenjena na sve sisteme

11:15 AM – 12:15 PM

PANEL 2: EKONOMSKI RAST KAO DEO DRUŠTVENOG PROGRESA

Tržišna razmena otvara prilike- znanje i unapređenje tehnologija u cilju regionalne I globalne konkurentnosti / Pokrenuti mlade koji nose produzetnički duh I inovacije novog doba / Prilika za sve da se uključe u ekonomiju rasta u skladu sa prirodom


OBRAZOVANJE: NOVI DRUŠTVENI UGOVOR

12:30 PM – 13:30 PM

PANEL 1: ZA KOGA DECU SPREMAMO?

Podsticati mlade od malih nogu, ulagati u razvoj inovativnosti i preduzetnički duh / Biti inicijator inkluzivnog društva kao zajedničo dobro


ZDRAVSTVO: NOVI DRUŠTVENI UGOVOR

13:45 PM – 14:45 PM

PANEL2: JAVNO DOBRO JE JEDINO DOBRO

EFEKAT ZAJEDNICE-“LEAVE NO ONE BEHINDE“ / Solidarnost kao jedini put zajedničkog dobra, i nakon zdravstvene krize / Zdrav odnos prema sebi i društvu- humanost na delu

ODRŽIVA BUDUĆNOST 2022.: ZAJEDNIČKO DOBRO KAO NOVI DRUŠTVENI UGOVOR

15:00 PM – 16:00 PM

PANEL 1: ZAJEDNIČKO DOBRO KAO NOVI DRUŠTVENI UGOVOR

Kreiramo održive zajednice, kao legat za generacije ispred nas / Održivi ciljevi sa mladim ljudima, dobrim idejama, konkretnim primenama / Inkluzivna zajednica sa održivim ciljem: Živim I radim u skladu sa prirodom

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI