POSLOVI SADA I BUDUĆNOSTI

10:00 AM – 11:00 AM

PANEL 1: DA LI ĆE PRIVREDA USKORO IMATI KADROVE?

Profesije budućnosti: Strategija razvoja privrede sa jasnim i konkretnim obrazovnim profilima i mogućnostima za mladog čoveka / Tehnološke inovacije uskoro će zameniti postojeće poslove (očekivano već od 2025.): da li naši mladi imaju formiranu kulturu za inovacije, kreiranje novih modela poslovanja u kreiranju novih poslova/ Žene u biznisu, tehnologiji/ Jednakost i zdravo društvo

11:05 AM – 12:05 PM

PANEL 2: PAMET U GLAVU, ILI ODLIV MOZGOVA?

Privredi trebaju mladi kadrovi, ne obrnuto. Koji procenat zapošljavanja, nose različite obrazovne ustanove? I šta je potrebno za pravi dijalog sa mladima? / Zajednički poduhvat: Na koji način I sama privreda ima ulogu u razvoju mladih ljudi / Koje su metode uspešne za motivisanje ljudi u kreiranju opredeljenja za obrazovanje kako u srednjem tako I u visokom obrazovanju u praktičnom smislu

12:10 PM – 13:10 PM

PANEL 3: BUDI UVEK STUDENT, DOK GOD IMAŠ ŠTA DA NAUČIŠ, A TO ZNAČI CELOG ŽIVOTA

Ekonomija rasta nosi velike izazove, gde tehnologija neminovno menja radna mesta. Mogućnosti da u skladu sa privredom, se menja I čovek u procesu učenja / Ulaganje privrede u zaposlene od procesa zapošljavanja, preko napredovanja I promenu unutar privrede ili napredovanja u kompaniji.

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI