PRAVIČNO DRUŠTVO TRAŽI SOLIDARNOST

09:00 AM – 09:15 AM

UVODNO OBRAĆANJE

09:15 AM – 10:30 AM

PANEL 1: BUDUĆNOST RAVNOPRAVNOG (EQUALITY) I KONAČNO PRAVEDNOG DRUŠTVA(EQUITY): IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

• Razumevanje razlike između jednakog, pravednog i solidarnog društva: razlika izmedju socijalne pravde koja kreira jednakost i pravičnosti gde svi imaju priliku da se ostvare.

• Implementacija principa „Leave no one behinde: prevazilaženje sve većeg jaza u u globalnoj društveno ekonomskoj tranziciji

• Izazovi i mogućnosti za izgradnju solidarnog društva: prevazilaženje sistemskih barijera u ostvarivanju ravnopravnosti I pravičnog društva; poboljšanje položaja i statusa svakog pojedinca

10:30 AM – 11:00 AM

KAFE PAUZA

11:00 AM – 12:15 PM

PANEL 2: STVARANJE OKRUŽENJA ZA DRUŠTVENI NAPREDAK

• Važnost socijalne i ekonomske pravde u društvima zasnovanim na solidarnosti: podsticanje preduzetništva i inovacija u tranziciji

• Ulaganje u ljudski kapital: obrazovanje i razvoj veština za inkluzivnost; osnaživanje zajednice i aktivno učešće u društvenoj tranziciji

• Podrška marginalizovanima: praktični pristupi inkluziji-dobrobit i za društveni i za ekonomski razvoj

• Važnost decentralizovanog delovanja solidarnosti: ulaganje u razvoj sistema-sa nacionalnog na aktivan lokalni nivo; uloga lokalnih samouprava i civilnog društva

12:15 PM – 13:15 PM

KOKTEL RUČAK

13:15 PM – 14:30 PM

PANEL 3: IZGRADNJA ODRŽIVE BUDUĆNOSTI UZ SOLIDARNOST

• Zelena tranzicija i održivi razvoj: uloga solidarnosti

• Osnaživanje žena i mladih u tranziciji: uloga saradnje javnog i privatnog sektora

• Prevazilaženje prepreka solidarnosti: uloga medija, kompanija, uticajnih licnosti iz kulture, škola… kroz aktivan pristup rešavanja problema diskriminacije i stereotipa u svim društvenim sferama

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

Brankica Janković

poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Fransoaz Žakob

stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji

Martin Klauke

šef operacija, sektor 2, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Irena Petrović

menadžerka korporativnih komunikacija, Adria Media Group

Ljiljana Simić

saradnica za inkluzivno obrazovanje, Ministarstvo prosvete

Dr Jasmina Tanasić

programska direktorka za društveni razvoj, Stalna konferencija gradova i opština

Borka Jeremić

šefica kancelarije UNFPA u Srbiji

Dragan Srećković

savetnik za istraživanje i razvoj, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

Snežana Petrović

glavni urednik jutarnjeg programa TV Kurir

Vesna Savić Đukić

šefica odseka za saradnju sa privatnim sektorom UNICEF-a u Srbiji

Malina Stanojević

predsednica udruženja žena „Sačuvajmo selo“ Priboj

Miljana Pejić

generalna sekretarka KOMS

Nikola Simonović

Sustainability Business Partner, IKEA Jugoistočna Evropa

PRIJAVI SE ZA KONFERENCIJU