RE-SET EKONOMIJA

NEDELJA "FOLLOW THE MONEY"

21.04.2021.
VREME JE ZA PROGRES KROZ NOVI DRUŠTVENI UGOVOR

NEDELJA "FOLLOW THE MONEY"

22.04.2021.
ZELENE FINANSIJE-ZELENA I SLOBODNA EKONOMIJA

NEDELJA "FOLLOW THE MONEY"

23.04.2021.
OSNOVNA INFRASTRUKTURA ZA SVE ALI NA KOJI NAČIN

NEDELJA “ZELENA INFRASTRUKTURA ZA ŽIVOT”

10.05.2021.
NOVA
ENERGETSKA MREŽA

NEDELJA “ZELENA INFRASTRUKTURA ZA ŽIVOT”

11.05.2021.
DIGITALIZACIJA VODI
KA EKONOMIJI OBILJA

NEDELJA “ZELENA INFRASTRUKTURA ZA ŽIVOT”

12.05.2021.
JAVNA ULAGANJA,
KAMEN TEMELJAC ZA RAZVOJ DRUŠTVA

NEDELJA “SLOBODNO TRŽIŠTE”

17.05.2021.
ZELENA PRIVREDA:
POMIREN EKONOMSKI RAST
SA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

NEDELJA “SLOBODNO TRŽIŠTE”

18.05.2021.
SLOBODNA PRIVREDA I:
EKONOMIJA NA RASKRSNICI-
INDUSTRIJALIZACIJA ILI EKONOMIJA ZNANJA

NEDELJA “SLOBODNO TRŽIŠTE”

19.05.2021.
SLOBODNA PRIVREDA II:
MONOLOPOLIZACIJA
ILI SLOBODNO TRŽIŠTE?

NEDELJA “SLOBODNO TRŽIŠTE”

20.05.2021.
DIGITALNA PRIVREDA:
EKONOMIJA DELJENJA

NEDELJA “SLOBODNO TRŽIŠTE”

21.05.2021.
TURISTIČKA I KULTURNA INDUSTRIJA: NA PRAGU NOVE RUTE

NEDELJA “SVI NAŠI POTENCIJALI”

10.09.2021.
ODRŽIVE
ZAJEDNICE

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI