RE-SET EKONOMIJA

GLOBALNI IZAZOV ZAHTEVA MEDJUSOBNU SARADNJU: DRŽAVA-PRIVREDA-GRAĐANI

16.03.2023.
NACIONALNI INTEGRISANI ENERGETSKI I KLIMATSKI PLAN

GLOBALNI IZAZOV ZAHTEVA MEDJUSOBNU SARADNJU: DRŽAVA-PRIVREDA-GRAĐANI

22.03.2023.
OTKLJUČAVANJE FINANSIJSKIH MOGUĆNOSTI

GLOBALNI IZAZOV ZAHTEVA MEDJUSOBNU SARADNJU: DRŽAVA-PRIVREDA-GRAĐANI

23.03.2023.
INOVACIJE U OSIGURANJU-PRILAGOĐAVANJE SVETU KOJI SE MENJA

PRIJAVI SE ZA KONFERENCIJU