ZELENE FINANSIJE-ZELENA I SLOBODNA EKONOMIJA

10:30 AM – 11:00 AM

UVODNO IZLAGANJE

11:00 AM – 12:00 AM

PANEL 1: MONETARTNA I FISKALNA POLITIKA NA ČELU ZELENOG I DIGITALNOG OPORAVKA I RASTU ZDRAVE EKONOMIJE

Zelene obveznice kao ulaganje u zdravi ekonomski oporavak / Fintech I digitalni novac: za I/ili protiv, Novi zakon o digitalnoj imovini I novi model fiskalizacije / Blockchain sistem: efekat mreže za demokratizaciju novca

12:00 AM – 13:00 PM

PANEL 2: SIVA EKONOMIJA SPREČAVA IZGRADNJU NOVE INFRASTRUKTURE ZA EKONOMSKI OPORAVAK

Gde odlaze poreske pare, u šta se ulaže sada? Koje promene se očekuju? / Koja je nova infrastruktura za slobodnu ekonomiju u skladu sa prirodom I pravom svakog građanina da ostvari prosperitet / Da li je potreban mehanizam kontrole (prijava) ili nova poreska politika koja daje poverenje instituciji

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

Jorgovanka Tabaković

Guverner Narodne Banke Srbije

Velimir Lukić

Vanredni profesor, Ekonomski fakultet u Beogradu

Saša Ranđelović

Vanredni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Ognjen Popović

v.d. pomoćnika ministra, Sektor za finansijski sistem, Ministarstvo finansija

Ana Jović

Savetnik ministra, Ministarstvo finansija

Marko Janković

Predsednik Komisije za hartije od vrednosti

Nikola Dragašević

Generani direktor Sektora za monetarne i devizne operacije NBS

Dejan Dević

Generalni direktor Direkcije za zakonodavne pravne poslove NBS

Stefan Kovačević

Generalni direktor Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom NBS

Ivan Miletić

Predsednik Saveza za fer konkurenciju, NALED

Goran Pekez

Direktor korporativnih poslova i komunikacija JTI za Zapadni Balkan

Zoran Daljević

Direktor Predstavništva Atlantic Grupe za Srbiju i direktor Centralnih finansija za Srbiju i Severnu Makedoniju Atlantic Grupe

I am raw html block.
Click edit button to change this html

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI