DIGITALNA SERIJA #3: PRIVREDNI RAST-INOVACIJA I LOKALIZACIJA

Ekonomska politika u narednom periodu se mora pridržavati puta koji podrazumeva da se rast dominantno bazira na investicijama i izvozu, rastu privatne potrošnje. Vreme je sada presudan faktor za preuzimanje prednosti za naše tržište, donošenjem strateških odluka za rast održive ekonomije.

Kako privatna potrošnja čini oko 67% BDPa, fokus je prvenstveno na Privatnom sektoru i to kroz PRIVREDNI RAST kako bi postigli rast zaposlenosti. Potrebno je stvoriti predvidivo poslovno okruženje, poboljšati saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, ojačati privatni sektor, primarno mala i srednja preduzeća, kao i podržati privredu da se digitalno transformiše i pređe na digitalno poslovanje.

Privredni rast se može bazirati na tri razvojna stuba i to kroz domaće i strane investicije podsticanjem inovacija, ulaganjem u nacionalne brendove, sa fokusom na prehrambene proizvode i industriju poljoprivrede. A promenom lanaca snabdevanja na tržišta bliže Evropi, menjaju se i logistički centri i donose priliku za otvaranje novih radnih mesta.

 

Anđelka Atanasković

Ministarka privrede

Branislav Nedimović

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Nj. E. Tomas Šib

Nemački ambasador u Srbiji

Zoran Daljević

Direktor Predstavništva Atlantic Grupe za Srbiju

Aleksandar Bogunović

Sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju PKS

Violeta Kovačević

Generalna direktorka kompanije Mercator-S

Katarina Obradović Jovanović

Pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede.

Radoš Gazdić

Direktor, Razvojna agencija Srbije

Ivan Nikolić

Direktor za naučno-istraživački razvoj, Ekonomski institut

Prof. Dr Saša Veljković

Redovni profesor ekonomskog Fakulteta u Beogradu

Andrija Vuković

Finansijski direktor, MK Group

Prof.dr. Dragan Marković

Predsednik Nadzornog Odbora, ITN Group.

10:00 AM – 10:30 AM

OTVORENO O PRIVREDNOM RASTU

  • Koje industrije će imati zamah u narednom periodu?  
  • Potencijali Privrede, nakon proteklog perioda?
  • Koje su prednosti tržišta Srbije za nove Investicije?

10:30 AM – 11:30 AM

PANEL 1: PRIVREDNI RAST-DOMAĆE I STRANE INVESTICIJE

Šansa za brži rast ekonomije su: digitalizacija, podsticanje izvoza, promena lanaca snabdevanja ka bližim tržištima / Podsticanje inovacija i digitalne transformacije u cilju rasta zaposlenih / Fokus na saradnji sa lokalnim privrednicima u lancu snabdevanja

11:30 AM – 12:30 PM

PANEL 2: JAČANJE PRIVREDE- NACIONALNI BRENDOVI I INOVACIJE

Kupac menja naviku ka domaćim proizvodima i traži inovacije u kvalitetu i uslugama / Jačanje industije poljoprivrede / Brendovi Hrane najveći potencijal

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI