DIGITALNA SERIJA #2: ZELENA EKONOMIJA-PODIZANJE VREDNOSTI TRŽIŠTA SRBIJE

Post Covid tranzicija je šansa koja se ne sme propustiti u Srbiji. Ovo je istorijska prilika je za sve i državu, institucije, biznis sektor i građane za radikalan zaokret i dizajniranje budućnosti.Izazovi klimatskih promena, zdravstvenih pandemija i devastiranje prirodnih resursa  su ozbiljne pretnje za nacionalnu bezbednost, a posebno za ekonomiju i kvalitet  života građana. Srbija je  za poslednjih 20 godina  pretrpela direktnu štetu od klimatskih promena blizu 7.milijardi evra, kroz poplave, suše, uništenje poljoprivrednih kultura i degradaciju zemljišta. Sad je dobra prilika da pametno investiramo I damo priliku za stvaranje nove strateške konkurentnosti i samoodrživosti ekonomije. 

Godine neefikasne upotrebe energije su iza nas, a budućnost pripada onima koji pristupaju proizvodnji, prenosu i potrošnji energije sa mnogo više odgovornosti. Rešenja postoje, ona su usko povezana sa saradnjom javnog i privatnog sektora, ali i sa povezivanjem regiona Zapadnog Balkana i Evropske unije. Sledeća decenija mogla bi biti ključna za energetski sektor u jugoistočnoj Evropi. Energetska tranzicija je razvojna šansa regiona. Sve zemlje Zapadnog Balkana prolaze kroz energetsku transformaciju, a budućnost regiona je u umrežavanju i jedinstvenom energetskom tržištu.

Jedan od načina da smanjimo CO2 emisije jeste tranzicija na obnovljive izvore energije. To ipak- nije dovoljno. Istraživanja pokazuju da možemo postići oko 55% smanjenja uticaja . Ostalih 45% je u vezi sa promenom načina na koji dizajniramo, proizvodimo i koristimo proizvode, tj. putem cirkularne ekonomije. Drugim rečima, ne možemo se uzdati samo u tehnologiju, već moramo da menjamo i naš način rada.Energetska efikasnost može da donese 2,5 milijardi evra  investicija Zapadnom Balkanu i smanji potrošnju energije u zgradama do 40%.

U 2019 godini se radilo na stvaranju neophodnog okvira za tranziciju sa linearnog na kružni sistem. Privredna komora Srbije ima Centar za cirkularnu ekonomiju čiji je cilj da pripremi privrednike za strateški zaokret.

 

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

Prof. dr Zorana Mihajlović

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Nj.E. Sem Fabrici

Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Miroslav Lutovac

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije, PKS

Dragan Vlaisavljević

Izvršni direktor za poslove trgovine električnom energijom, EPS

Milan Zdravković

Izvršni direktor Operatora Distributivnog Sistema, JP Srbijagas

Siniša Mitrović

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije

Andrej Tučnjin

Prvi zamenik Generalnog direktora – Direktor divizije Downstream, NIS

Slobodanka Cucić

Menadžerka korporativnih poslova, Apatinska pivara 

Dragan Šagovnović

Generalni direktor Ekonomskog instituta

Dušan Vasiljević

Direktor, Western Balkans Consulting Global

Aleksandar Macura

Direktor programa RES Fondacija

Predrag Nenin

Menadžer upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, Dijamant

Andrea Radonjić

Menadžer javnih i relgulatornih poslova, Coca-Cola HBC Srbija

Igor Radoš

Direktor društva Elixir Energy

Paul Hickey

Ekonomista EIB

Goran Vujić

Direktor, Centar izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene

10:00 AM – 10:30 AM

OTVORENO SA EU

  • Budžet EU fokusiran na nove teme za brži oporavak Srbije: digitalnu agendu I zelenu ekonomiju.
  • Šta stavljanje u fokus politika EU bazirana na Zelenom dogovoru znači za Srbiju?
  • Koje poreske promene može da očekuje Srbija koja je važan privredni parner zemljama EU?

10:30 AM – 10:40 AM

UVODNO OBRAĆANJE

10:40 AM – 11:40 AM

PANEL 1: ENERGETSKA STABILNOST I TRANZICIJA

Važnost energetske stabilnosti za privredu i korisnike / Strategija razvoja energetske tranzicije do 2030. / Investicije u mala i srednja preduzeća u prelasku na OIE / Ulaganja u energetsku efikasnost

11:40 AM – 12:40 PM

PANEL 2: EKONOMSKA TRANZICIJA U CIRKULARNU

Strategija prelaska na CE / Nezamenljiva vrednost već postojećih resursa / CE donosi nova radna mesta i inkluzivna društva

 

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI