NOVA ENERGETSKA MREŽA

10:00 AM – 10:30 AM

UVODNO OBRAĆANJE

10:30 AM – 11:30 AM

PANEL 1: ENERGETSKA MREŽA I PRIVREDA- ENERGETSKA TRANZICIJA SADA

Ekonomski benefiti: Srbija u budućnosti kao glavno gasno čvorište za region / Zdravstveni benefiti: U susretu novim zakonima o energetskoj tranziciji na OIE / Privredni benefiti: Energetska mreža I privreda- obezbeđivanje ekonomske klime za investicije; U susret novom zakonu o izvozu proizvoda sa tržišta sa visokim procentom CO2

11:35 AM – 12:35 PM

PANEL 2: ENERGETSKA MREŽA I GRAĐANI- ENERGETSKE ZAJEDNICE

Individualna ložišta- lokalne opštine I građani; način finansiranja u energetskom siromaštvu kao dobrobit za sve ljude: različiti vidovi promena individualnih ložišta

12:40 PM – 13:40 PM

PANEL 3: ENERGETSKA MREŽA I GRAĐANI- ENERGETSKA EFIKASNOST

Energetski efikasne zgrade-kratkoročna prodaja ili dugoročni efekti / Prozjumeri-gde svako od nas može da proizvodi I trguje energijom

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI