ZELENA PRIVREDA: POMIREN EKONOMSKI RAST SA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

10:25 AM – 10:30 AM

UVODNO IZLAGANJE

 

10:30 AM – 11:30 AM

PANEL 1: STOP INDUSTRIJALIZACIJI BEZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Privredni rast koji je baziran na održivom I zelenom poslovanju / Promene navika potrošača-lokalna proizvodnja, upravljanje otpadom, nove tehnologije I modeli poslovanja u skladu sa prirodom / Koji finansijski I poslovni model poslovanja podržava zeleni rast?

11:40 AM – 12:40 PM

PANEL 2: CIRKULARNI MODEL POSLOVANJA- ONO STO JE DJUBRE ZA JEDNOG JE RESURS ZA DRUGOG

Koji su sistematske I udružene procedure različitih ministarstava u Vladi kako bi prešli na Zeleni ekonomski rast? / Kada možemo videti da je Srbija preuzela inicijativu u zeleni I cirkularni model poslovanja? Kada kreće I implementacija na nacionalnom nivou? / U skladu sa prirodom: Pravilno I ponovno korišćenje resursa / U skladu sa ljudima I ekonomijom rasta: Nova radna mesta kroz novi dizajn proizvoda

#RE-SET SUMMIT PANELISTI:

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI